Så fungerar digitala verktyget

Fyra framgångsfaktorer har identifierats vid utvecklingen av det digitala stödet: enkelhet, kreativitet, relevans och visualisering.

Utmaningen är att kombinera strukturerad metod med kreativ frihet, det vill säga att utveckla en inspirerande och strukturerad digital plattform för processtöd.

Genombrott stödjer förbättringsarbetet genom att:

  • Samla in, förvalta och presentera förbättringsidéer.
  • Administrera och dokumentera enligt PDSA-metoden (Plan, Do, Study, Act).
  • Mäta patienters/närståendes/personals upplevelser av vården genom enkäter.
  • Statistik och rapport, skapa visuell och inspirerande statistik som integrerar förbättringsidé, PDSA och enkätsvar kopplat till verksamhetens mål på en tidsaxel.
  • Hämta inspiration genom att se andra arbetsplatsers förbättringsarbete.

Så här kommer du igång

Den här filmen visar hur du ställer in mätperioder och skapar enkäter

Den här filmen visar på hur du ställer in enkäter med egen målgrupp.

Så här arbetar ni med verktyget

Filmen nedan visar hur du samlar in idéer och skapar PDSA

”Det här uppfyller något som jag har saknat”

Anna Friberg, verksamhetschef vård och omsorg Eslövs kommun om hur hon i sin roll som verksamhetschef upplever Genombrott.nu.

Stort genombrott i Eslöv, 450 idéer testade

Hemvården i Eslövs kommun har under 2017 testat 450 olika förbättringsidéer från brukare, närstående samt personal genom www.genombrott.nu och nu kan man se resultatet av deras arbete. 97 procent av de som får hemvård nöjda med det bemötande de får. Alla arbetsplatser är nu över målet på 80 procent.

Se hela filmen om hemvården i Eslövs kommun Läs mer om Genombrott på Uppdrag Psykisk hälsa

Vill du veta mer?

Är din arbetsplats intresserad av att använda Genombrott i ert förbättringsarbete? Kontakta Ola Winquist 072-567 66 23 ola.winquist@skr.se eller Catrin Hägerholm 072-254 58 28 catrin.hagerholm@skr.se

Anmäl intresse

”Konkret och tydligt resultat”

Intervju med Stefan Lemon, avdelningschef, BUP Halland heldygnsvård

Vad är skillnaden är nu när ni har ett digitalt stöd jämfört med att jobba med metodiken manuellt?

Konkret och tydligt resultat. Lättillgängligt för personal och patienter

Vilka fördelar ser du med det digitala stödet i din roll som ledare/chef?

Som ovan. förutom det tydligt med antal hjul som är igång. ”Belönande” att se allt som är gjort.

Vad säger personalgruppen om det digitala stödet?

Projektgruppen är mycket nöjda och har lärt sig instrumentet. De för sedan vidare detta till övrig personal

Har ni fått någon respons från era patienter eller närstående?

Patienter och anhörig upplever hög påverkningsgrad då de svara på frågor och snabbt får ett resultat

Kan du ge exempel på reaktioner eller förbättringsförslag?

Förenkla processen kring dokumenterandet av start av hjul.

Har du några övriga kommentarer?

För oss har personalens delaktighet ökat sedan detta instrument implementerades.