Användarvillkor och integritetspolicy

Senast uppdaterad: 22 maj 2018

Läs dessa användarvillkor ( "Villkor") innan du använder webbplatsen www.genombrott.nu ("Tjänsten") som drivs av Uppdrag Psykisk hälsa, ett projekt inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), organisationsnummer 222000-0315 ( "oss" , "vi" eller "vår").

Din tillgång till och användning av Tjänsten är villkorad av att ni samtycker och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla användare som har konto till tjänsten. Som kontoinnehavare är du ålagd att EU:s datadirektiv GDPR när du publicerar innehåll i Tjänsten.

Tjänstens användare är sorterade i arbetsplatser som är separerade från varandra utan möjlighet att dela information om pågående förbättringsarbete och mätningar som administreras i tjänsten. Den enda informationen som är möjlig att dela mellan arbetsplatser är avslutade PDSA, rapporter, information om arbetsplatsen och kommentarer som är riktade till alla arbetsplatser i systemet.

Innehåll

I vår tjänst kan du skicka länk till, lagra, dela och annat sätt tillgängliggöra viss information, idéer, PDSA och mätningar ( "Innehåll"). Du är ansvarig för innehållet som du lägger till i tjänsten, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet och lämplighet.

När du använder funktionen där du skapar egna frågor i enkäter anpassade till ett visst förbättringsområde, skickar in idéer eller skapar innehåll i PDSA, får du inte skapa innehåll som innehåller personuppgifter – såsom namn, fotografier, personnummer, adress, e- postadress eller telefon- eller mobilnummer. All insamlad data i enkätverktyget ska vara anonym.

Kontoinnehavare i Tjänsten är i de flesta fall anställda inom offentlig sektor och omfattas av sekretess när det gäller de data som samlas in via enkäter. I de fall kontoinnehavare inte är anställda inom offentlig sektor ansvarar arbetsplatsen för enskilt sekretessavtal.

Genom att lägga upp innehåll till Tjänsten, ger du din arbetsplats rätt att använda, modifiera, offentligt framföra, offentligt visa, redigera, reproducera och distribuera sådant innehåll på och via Tjänsten. Du försäkrar att du har rätt att använda innehållet och ge arbetsplatsen de rättigheter som anges i dessa villkor.

Arbetsplatsens kontoinnehavare är ansvariga för att upptäcka och radera eventuella personuppgifter eller annan information som omfattas av patientsekretess i det innehåll som skickas in av utomstående genom funktionen ”Idéer” och ”Enkäter”.

Vem är personuppgiftsansvarig?

SKR är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas inom ramen för Tjänsten. Kontaktuppgifter till SKR finner du längst ned i dessa villkor.

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi behandlar de personuppgifter som du måste lämna till oss för att skapa konto i Tjänsten, d.v.s. namn, e-postadress och eventuellt profilbild som du laddar upp själv. E-postadress används som användarnamn i Tjänsten. Namn, e-postadress och profilbild syns i tjänsten för andra kontohavare som är inloggade. Utöver de personuppgifter som anges ovan behandlar vi din IP-adress för att underlätta teknisk support.

Rätt till radering

Varje kontoinnehavare har rätt att vända sig till oss och be att personuppgifterna som avser honom eller henne raderas.

Om personuppgifter raderas på kontoinnehavarens begäran kommer kontoinnehavaren att få information om raderingen.

En kontoinnehavare som raderas kommer att anonymiseras i systemet i de fall det finns innehåll som är skapat av den aktuelle kontoinnehavaren inom ramen för arbetsplatsens förbättringsarbete. Det skapade innehållet kommer att finnas kvar utan koppling till personuppgifter för kontoinnehavaren. Arbetsplatsen ansvarar för om det finns övrigt skapat innehåll i textfält eller bilder innehåller personuppgifter för den aktuelle kontoinnehavaren.

Rätt till registerutdrag

För att kunna ta reda på vilka personuppgifter som behandlas i Tjänsten kan kontoinnehavaren ansöka om ett registerutdrag av oss. Information ska normalt lämnas inom 30 dagar från det att kontoinnehavaren gjort sin ansökan.

Länkar till andra webbplatser

Vår service kan innehålla länkar till tredje parts webbsidor eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis av någon tredje part webbsidor eller tjänster. Du samtycker till att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inte skall vara ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller tillgång till sådant innehåll, varor eller tjänster som finns på eller genom sådana webbsidor eller tjänster.

Vi råder dig att läsa villkoren och sekretesspolicy på tredjeparts webbsidor eller tjänster som du länkar till.

Hantering av lösenord

Du är ansvarig för att skydda det lösenord som du använder för att få tillgång till tjänsten och för alla aktiviteter eller åtgärder inom ramen för ditt lösenord.

Du samtycker till att inte avslöja ditt lösenord till någon tredje part. Du måste meddela oss omedelbart får kännedom om eventuella säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt konto.

Cookies

Användaren informeras i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation om att det på webbplatsen används s k cookies. Cookies används i en rad funktioner som syftar till att underlätta för användaren att använda tjänsten. Cookien finns endast på den webbläsare som finns installerad på den dator som används vid besöket.

Uppsägning

Vi kan säga upp eller stänga av ditt konto omedelbart, utan förvarning eller ansvar, av någon anledning, inklusive, utan begränsning, om du bryter mot villkoren.

Vid uppsägning, kommer din rätt att använda Tjänsten omedelbart upphöra. Om du vill avsluta ditt konto, kan du helt enkelt sluta använda tjänsten.

Tillämplig lag

Dessa villkor skall regleras och tolkas i enlighet med svensk lag. Om något i dessa villkor anses vara ogiltig eller inte kan verkställas av en domstol, kommer de återstående villkoren förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss angående vår tjänst, och ersätter alla tidigare avtal som vi kan ha mellan oss angående Tjänsten.

Förändringar

Vi förbehåller förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren genom att uppdatera denna sida.

Om en väsentlig förändring görs skickas meddelande till samtliga användare ut minst 15 dagar innan de nya villkoren gäller. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bedömas av jurister inom SKR.

Genom att fortsätta att få tillgång till eller använda Tjänsten efter dessa ändringar träder i kraft, samtycker du att vara bunden av de ändrade villkoren. Om du inte accepterar de nya villkoren slutar du använda tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor, kontakta oss på genombrott@skr.se.